pühapäev, 10. november 2013

Õpikeskkonnad. IV Õpileping 2

Lisan õpilepingu täiendused teise värviga. Osa esimes õpilepingu kommentaare on kaotanud oma mõtte.
Teema. Mida ma soovin õppida? Mis valdkond?
Mul on seda hetkel väga raske kirja panna, sest tahan enne otsustamist kindlalt teada, mille vahel on valida.
 • Õpikeskkonnad üldiselt, suletud ja avatud õpikeskkonnad, eelised ja puudused, personaalne õpikeskkond.

Olen õpilastega läbi viinud gümnaasiumis kunstiajaloo ühe mooduli Moodle'is, osalenud Koolielu "Arvutiga joonistamise" kursusel, kus õpiti Incscape´i ja kogu suhtlus toimus Koolielu portaalis, sel aastal katsetame koolis Dropboxi koolis õpetajate jaoks, varem olen osalenud paaril e-kursusel. 


Eesmärgid. Mis on minu õpiprojekti eesmärgid? Miks ma tahan just seda teemat õppida? Mis sunnib mind seda õppima?
Peale Marju Piiri postituse lugemist (http://www.etu.ut.ee/kevad-2011/opikeskkonnad/) saan aru, et isegi, kui kasutatakse avatud õpikeskkonda jääb siiski alles registreeri-logi sisse, kuna materjalide ülespanemiseks loon ju mina ikka oma nimel kasutajakonto, lihtalt õpilastel võib olla lihtsam minu materjalide lugemine, oma arvamuse avaldamine...
 • soovin leida oma töö jaoks sobivaid keskkondi;
 • saada oskusi õpikeskkonda oskuslikult ja võimalikult efektiivselt kasutada;
 • "hoida kätt pulsil" ehk ajast mitte maha jääda, olla kursis uute suundade ja võimalustega. 
+ Leida, arendada, täiendada oma personaals eõpikeskkonna jaoks vajalikud vahendid.
+ Kuidas panna õpilased arvutis tehtud töösse suhtuma sama tõsiduse ja süvenemisega, kui paberil või vihikusse tehtavasse tööse? Mida mina peaksin teisiti tegema?

Olen märganud, et kui õpilased saavada võimaluse arvutis teha oma töö - näiteks lugemispäeviku täitmine või joonistamine, siis tekib neil nagu tunne, et arvuti peaks justkui pool tööd tema eest ära tegema. "Mina joonistan ekraanile kriipsjuku ja arvuti peaks sellest siis "läbi töötatud" pildi tegema.

Strateegiad. Kuidas ma kavatsen oma eesmärgid saavutada? Missugused tegevused ma pean läbi viima ja mis järjekorras?
 • osalema loengutes;
 • töötama-mõtlema aktiivselt kaasa;
 • üles märkima vajaliku;
 • leitud keskkondi proovin kasutada oma õpetamistöös.
+ Pean katsetama läbi hulga vahendeid, et leida nendest endale sobiv.
 
Vahendid/ressursid. Missuguseid vahendeid ma kasutan eesmärkide saavutamiseks (inimesed, materjalid, tehnoloogia)? Kuidas ma neile ligi pääsen?
 • inimesed - õppejõuga suhtlemine (loengud, blogi, vajadusel e-posti teel), kursusekaaslastega suhtlemine (Facebook, Skype), nendelt õppimine, rühmatöö, oma õpikogemuse jagamine, saadud kommentaaridega arvestamine, nendest õppimine;
 • materjalid - loengud, loengumaterjalid ja kursuse blogi, kavatsen kasutada Haapsalu Kolledži õppekeskust, interneti materjalid;
 • tehnoloogia - tehnoloogilised vahendid, mis on koolis kättesaadavad.
Hindamine. Kuidas ma tean, et ma olen oma eesmärgid saavutanud? Kuidas ma hindan oma saavutusi? Mis tõestab seda?
 • kui olen leidnud omale sobiva õpikeskkonna, mida koolis rakendan õppeaasta jooksul edukalt ühiskonnaõpetuses. Tundub, et see tulemus on järgmise aasta teema, kui olen juba ühe aasta ühiskonnaõpetust õpetanud ja "tean, mis ees ootab", siis tean ka, millist õpikeskkonda selles õppeaines kasutada võiksin.
+ Oma personaalne õpikeskkond on minu jaoks mugav, kasutatav, tean täpselt, kus minu jaoks vajalikud vahendid asuvad, kuidas nendesse sisse logida (aadressid, kasutajanimed).
+  Õpilased sooritavad arvutis töö, mis vastab etteantud kriteeriumitele (kevad 2014, kirjandus, loetud raamatu kohta).

Reflektsioon. Mis minu jaoks töötas ja mis mitte? Miks? Mis on need aspektid, mille kallal pean veel vaeva nägema? Mis on minu tugevad ja nõrgad küljed? Mida ma peaksin järgmisena tegema?

Täna, novembri alguses, kui kursusest on üle poole läbi, olen hetkel pisut segaduses. Ilmselt ei ole ma saanud väga täpselt aru, kuidas õpilepingut efektiivselt oma õppimises ära kasutada. Teiseks on eesmärkide sõnastamine minu jaoks alati raske olnud. See peakski olema võib-olla see õppimise koht - oskan seada oma õppimisele selgeid eesmärke.

http://opikeskkonnad.wordpress.com/2013/10/21/iv-teema-opikeskkondadega-seotud-tehnoloogiad-ja-standardiseerimine/ 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar