pühapäev, 10. november 2013

Õpikeskkonnad: V E-portfoolio

Minu e-portfoolio asub aadressil: http://kristeliportfoolio.blogspot.com/

Mida annaks paremaks muuta? Kas ja millise pädevusmudeliga on teie portfoolios esitatu seotud? Mis tüüpi on teie e-portfoolio? Kas seda saaks edukalt rakendada teie pädevuste mõistmiseks ning tõendamiseks?

Täna sain mõned asjad juba portfooliosse lisada, aga haridustehnoloogiliste pädevuste kallale veel ei läinud. Miks? Leian, et peaksin õpitu enne reaalselt oma õpetamistöös kasutusse võtma. Kas ühekordne kasutamine on õpitu kasutuselevõtmine? Või on kasutuselevõtmine  hoopis õpitu pidev ja regulaarne kasutamine? Viimase jaoks on veel liiga vähe aega möödas.

Haridustehnoloogiliste pädevuste hindamiseks võtsin aluseks soovitatud Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt koostatud õpetaja haridustehnoloogiliste pädevuste maatriksi (20 pädevust viiel tasemel). Täna Hitsa Innovatsioonikeskuse kodulehel sama lingi alt seda faili enam ei leia.

Kairit Tammetsi postitusest e-portfoolio kohta jäi mulle silma tsitaat:
Tulevikku vaadates võib hinnata, et e-portfooliost saab uut tüüpi dünaamiline CV, kuhu on salvestatud kogu elutöö, millest luuakse erinevates formaatides vaateid esitamiseks kas sõpradele ja perekonnale, koolile, tööandjale, tööintervjuul või sisseastusmiseksamitel (Stefani, Mason, Pegler, 2007).


Minu e-portfoolio ongi hetkel põhimõtteliselt midagi sellist, kuigi ta pole dünaamiline. Loodud on ta ülikooli sisseastumise jaoks. Tema osad on CV-le sarnased, mõnes osas laiendatud.

Kairit Tammets kirjutab, et "E-portfooliost on kirjutatud kui autentsest hindamismeetodist, personaalsest õpikeskkonnast, teatud liiki tarkvaralahendusest, digitaalsete materjalide kollektsioonist või kui infovoogude haldamisviisist."

Mina näen hetkel oma e-portfooliot ühe osana personaalsest õpikeskkonnast, mis kajastab kokkuvõtlikult minu arengut teatud kriteeriumide alusel. Mulle tundub, et personaalne õpikeskkonda on palju suurem, mahukam ja võimalusterohkem kui e-portfoolio. IMS e-portfolio spetsifikatsiooni järgi käib minu portfoolio 2. ehk esitlusportfoolio (i.k. presentation portfolio) alla.
Esitlusportfoolio – kvalifikatsiooni, saavutuste, oskuste demonstreerimine, tõendite esitamine (nt. atesteerimiskomisjonile või tööotsingu kontekstis); tihti on kaasatud näpunäited, kuidas esitatud sisu tõlgendada. Esitlusportfooliosse salvestab kasutaja need objektid, mida omanik arvab, et tal võib vaja minna teatud intervjuuks või esitluseks. Publiku olemasolu aga suunab kasutajat kriitilisemalt oma saavutuste, plaanide ja eesmärkide peale mõtlema. Positiivsete kogemuste reflekteerimine annab positiivse tagasiside ja see tõstab kasutaja enesehinnangut, mistõttu publik annab omaette väärtuse e-portfooliole. (Tammets 2010, 2)


Portfoolio kasutamise pedagoogiline väärtus seisneb reflektsiooni (oma kogemuse mõtestamise), aga ka enesejuhitava ja uurimusliku õppimise toetamises mis tugineb konstruktivistlikule paradigmale. Portfoolios refleksiooni kasutamine ergutab õppijaid looma uusi tähendusi ning mõtestama oma saavutusi, analüüsima oma kogemusi ning tegema selle analüüsi baasil kavandama tulevasi tegevusi. (Tammets 2010, 3)

Kui võtta aluseks pädevuspõhine hindamine, siis selle etappide järgi on minu portfoolios olemas tõendusmaterjalid ja portfoolio loomise eesmärk motivatsioonikirja näol. Puudub teadmiste, kogemuste, saavutuste analüüs. Portfoolio põhjal saab küll osalise pildi, mida ma oskan. See tekitab küsimuse, kas see, mida olen tahtnud portfoolioga välja näidata ka tõesti sealt välja paistab? Kas see, mis välja paistab on õige (üle paisutatud või liiga vähene)?


http://opikeskkonnad.wordpress.com/2013/11/04/v-teema-e-portfoolio-ja-padevused/

Kasutatud materjalid:
1. Tammets, K. (2010) e-Portfoolio mõiste. URL: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/1-nadal-e-portfoolio-moiste-ja-naited/

2. Tammets, K. (2010) Erinevad e-portfooliod, tarkvarad, tüübid, standardid. URL: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/erinevad-e-portfoolio-tarkvarad-tuubid-standardid/
3. Tammets, K. (2010)  Tammets, K. (2010) ädevuspõhine koolitus. URL: http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/padevuspohine-koolitus/

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar