laupäev, 14. detsember 2013

HT nõustamine - tööjuhend Scribbler keskkonnale

Kes meist poleks kritseldanud koolitunnis vihiku servale või loengus konspekti servale?

Nüüd võid kritseldada arvutiekraanil ja lasta rekendusel Scribbler enda pildist saada veelgi parem kritseldus.

Õpetus rakenduse kasutamiseks.

teisipäev, 10. detsember 2013

HT nõustamine - 4. kodutööKOOLITUSKAVA - Scribbler. (enda loodud lehekülg)


1. Õpiväljundid
Kasutab erinevaid IKT vahendeid ja nende võimalusi õppeprotsessis lähtuvalt konkreetsetest õppetegevustest. Õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogiliste pädevuste põhjal (C.1.6).
Õppija:

 • Mõistab rakenduse Scribbler võimalusi kasutamiseks kunstiõpetuse tunnis.
 • Kasutab scribbler keskkonda.
 • Õpetaja viib läbi kunstiõpetuse tunni arvutiklassis õpetades õpilastele kasutades rakendust Scribbler.

2. Hindamiskriteeriumid

Õppija:

 • leiab teemad oma kunstiõpetuse töökavast, millega rakenduse õpetamist siduda, esitleb leitud ideid kaasõppijatele;
 • võrdleb rakendust enamkasutatavate joonistamist võimaldavate rakendustega;
 • koostab tunnikava Scribbler keskkonna õpetamiseks;
 • viib läbi tunni õpilastega rakenduse võimalusi kasutades;
 • koostab eneseanalüüsi läbiviidud tunni kohta.

3. Hindamismeetodid:

 • Tunnikava rakenduse kasutamise kohta;
 • kahe rakenduse või rakenduse ja programmi võrdlus;
 • Õpilaste tagasiside tunnile. 
 • Õpetaja enesehindamine.

Kodutöö link (pdf).