teisipäev, 10. detsember 2013

HT nõustamine - 4. kodutööKOOLITUSKAVA - Scribbler. (enda loodud lehekülg)


1. Õpiväljundid
Kasutab erinevaid IKT vahendeid ja nende võimalusi õppeprotsessis lähtuvalt konkreetsetest õppetegevustest. Õpetajate ja õppejõudude haridustehnoloogiliste pädevuste põhjal (C.1.6).
Õppija:

 • Mõistab rakenduse Scribbler võimalusi kasutamiseks kunstiõpetuse tunnis.
 • Kasutab scribbler keskkonda.
 • Õpetaja viib läbi kunstiõpetuse tunni arvutiklassis õpetades õpilastele kasutades rakendust Scribbler.

2. Hindamiskriteeriumid

Õppija:

 • leiab teemad oma kunstiõpetuse töökavast, millega rakenduse õpetamist siduda, esitleb leitud ideid kaasõppijatele;
 • võrdleb rakendust enamkasutatavate joonistamist võimaldavate rakendustega;
 • koostab tunnikava Scribbler keskkonna õpetamiseks;
 • viib läbi tunni õpilastega rakenduse võimalusi kasutades;
 • koostab eneseanalüüsi läbiviidud tunni kohta.

3. Hindamismeetodid:

 • Tunnikava rakenduse kasutamise kohta;
 • kahe rakenduse või rakenduse ja programmi võrdlus;
 • Õpilaste tagasiside tunnile. 
 • Õpetaja enesehindamine.

Kodutöö link (pdf).

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar